категории
членове

"Оранжерии 2000" ЕООД

Предмет на дейност: TЪPГOBИЯ C ДBИЖИMИ И HEДBИЖИMИ BEЩИ, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C ЖИBOTИHCKA И CEЛCKOCTOПAHCKA ПPOДУKЦИЯ, OPГAHИЗИPAHE HA TЪPГOBE, БAЗAPИ И ИЗЛOЖБИ, TЪPГOBCKO - ИMПPECAPCKA ДEЙHOCT C ПPEДMETИ HA ИЗKУCTBOTO, AHTИKBAPИAT, ИЗKУПУBAHE, ПPEPAБOTKA И ИЗHOC HA BTOPИЧHИ CУPOBИHИ, CTPOИTEЛHA ДEЙHOCT, ПPOEKTИPAHE, CTPOEЖ И PECTABPAЦИЯ HA CГPAДИ, ПPOИЗBOДCTBO, ПPOДAЖБA И ДOCTABKA HA CTPOИTEЛHИ MATEPИAЛИ, HAУЧHИ ИЗCЛEДBAHИЯ, AHAЛИЗИ, EKCПEPTИЗИ И ПPOГHOЗИ, ИHBECTИЦИOHHO - ПPOУЧBAТEЛHA, ПPOEKTAHTCKA, ИHЖEHEPИHГOBA, ИHOBAЦИOHHA ДEЙHOCT, TEXHOЛOГИИ, ABTOMATИЗAЦИЯ, EЛEKTPOHИЗAЦИЯ HA ПPOИЗBOДCTBOTO, ПPOИЗBOДCTBO И TЪPГOBИЯ C ПPOГPAMHИ ПPOДУKTИ, TЪPГOBCKO ПPEДCTABИTEЛCTBO, ПOCPEДHИЧECTBO, AГEHTCTBO, KOMИCИOHEPCTBO, MAPKETИHГ, ЛИЗИHГ, HOУ - XAУ, PEKЛAMA И ИHФOPMAЦИOHHO OCИГУPЯBAHE, KOHCУЛTAHTCKA ДEЙHOCT, ИЗДATEЛCKA ДEЙHOCT, XOTEЛИEPCTBO И PECTOPAHTЬOPCTBO, OTKPИBAHE HA УBECEЛИTEЛHИ ЗABEДEHИЯ И ЗABEДEHИЯ ЗA OБЩECTBEHO XPAHEHE, OPГAHИЗИPAHE HA ШOУ - ПPOГPAMИ, БИTOBИ УCЛУГИ, TPAHCПOPTHИ, ШИBAШKИ, TУPИCTИЧECKИ, KOПИPHИ, MOHTЬOPCKИ, BOДOПPOBOДHИ, ПOПPABKA HA OБУBKИ, ЧAHTИ И TEXHИKA, OБPAЗOBATEЛHИ И ПPEKBAЛИФИKAЦИOHHИ KУPCOBE, ШEB И KPOЙKA, PЪЧHA И MAШИHHA БPOДEPИЯ, EЗИKOBO OБУЧEHИE, ШKOЛИ ЗA ПOЛУЧABAHE HA KOMЮTЪPHA ГPAMOTHOCT, ИЗBЪPШBAHE HA TAKCИMETPOBA ДEЙHOCT

Област Русе, община Бяла
гр. Бяла 7100
ул.КОЛЮ ФИЧЕТО No 23

Алекс 2002 ЕООД

Фирма "Алекс 2002" ЕООД е член и един от осемте основатели на Сдружение „Клъстер -Уелнес БГ", кооперирани на вертикален принцип. Учредители на Сдружението са иновативни фирми, ръководени от хора, които ценят образованието, отдадени са на общността и работят за колективна визия на съответната индустрия.

ТиЕл Студио

Ние сме творческа компания с много идеи в уеб и графичния дизайн. Ние се опитваме да направим най-добрата симбиоза между нашата гледна точка и желанията на клиентите.

Филипополис тур ООД

Туристическа компания "Филипополис тур " ООД е лицензиран туроператор с № 05396, издаден от Министерство на Икономиката. "Филипополис тур" ООД притежава застрахователен сертификат "Туроператорска отговорност" към застрахователна полица № 13160101500000002 на ЗК "Алианс България"АД. "Филипополис тур" е член на АБТТА (АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ).

Орфей клуб уелнес АД

ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” е акционерно дружество листнато на Българската фондова борса. Дружеството обединява традициите на туризма в Смолян, Велинград, Хисар и Пловдив с традициите на Орфизма по тези земи за здраве, дълголетие и преживявания.

Обединена търговска компания "Орфей" АД

календар събития
членове

Алекс 2002 ЕООД

Фирма "Алекс 2002" ЕООД е член и един от осемте основатели на Сдружение „Клъстер -Уелнес БГ", кооперирани на вертикален принцип. Учредители на Сдружението са иновативни фирми, ръководени от хора, които ценят образованието, отдадени са на общността и работят за колективна визия на съответната индустрия.

ТиЕл Студио

Ние сме творческа компания с много идеи в уеб и графичния дизайн. Ние се опитваме да направим най-добрата симбиоза между нашата гледна точка и желанията на клиентите.

Филипополис тур ООД

Туристическа компания "Филипополис тур " ООД е лицензиран туроператор с № 05396, издаден от Министерство на Икономиката. "Филипополис тур" ООД притежава застрахователен сертификат "Туроператорска отговорност" към застрахователна полица № 13160101500000002 на ЗК "Алианс България"АД. "Филипополис тур" е член на АБТТА (АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ).