категории
членове

Институт за изследване и развитие на храните

Институтът извършва изследвания, консултира, обучава и разпространява знания и резултати, които дават отговори на общи и специфични въпроси свързани с дейността на хранителната индустрия.
ИИРХ е създаден през 1962 г. Понастоящем той е самостоятелно юридическо лице в системата на Селскостопанска академия, гр. София. Разполага с квалифициран персонал и съвременни лаборатории: за формулиране и дизайн на храни – охладени, замразени, стерилизирани и сушени; за трансфер на технологии на усъвършенствани и нови продукти; за сензорни изпитвания на консуматори от специфични фокус групи; хранителна химия; хранителна микробиология; спектрални изследвания и хранителна физика.
Институтът активно участвува в редица международни и национално финансирани програми и проекти (COST, INKO, 4-та рамкова програма на ЕС, 5-та рамкова програма на ЕС, 6-та рамкова програма на ЕС, peanut CRSP, Aмериканската агенция за международно развитие USAID, редица проекти за мобилност на учените с Украйна, Румъния, Македония, Словакия, Словения, Чехия, Италия и др.)
Институтът за изследване и развитие на храните има научна акредитация от НАОА за обучение в ОНС "Доктор" по научна специалност 02.11.15. "Технология на плодовите и зеленчукови консерви".

гр. Пловдив, 4003

бул. "Васил Априлов" 154

+359 32 952109

www.canri.org

Алекс 2002 ЕООД

Фирма "Алекс 2002" ЕООД е член и един от осемте основатели на Сдружение „Клъстер -Уелнес БГ", кооперирани на вертикален принцип. Учредители на Сдружението са иновативни фирми, ръководени от хора, които ценят образованието, отдадени са на общността и работят за колективна визия на съответната индустрия.

ТиЕл Студио

Ние сме творческа компания с много идеи в уеб и графичния дизайн. Ние се опитваме да направим най-добрата симбиоза между нашата гледна точка и желанията на клиентите.

Филипополис тур ООД

Туристическа компания "Филипополис тур " ООД е лицензиран туроператор с № 05396, издаден от Министерство на Икономиката. "Филипополис тур" ООД притежава застрахователен сертификат "Туроператорска отговорност" към застрахователна полица № 13160101500000002 на ЗК "Алианс България"АД. "Филипополис тур" е член на АБТТА (АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ).

Орфей клуб уелнес АД

ОРФЕЙ КЛУБ Уелнес” е акционерно дружество листнато на Българската фондова борса. Дружеството обединява традициите на туризма в Смолян, Велинград, Хисар и Пловдив с традициите на Орфизма по тези земи за здраве, дълголетие и преживявания.

Обединена търговска компания "Орфей" АД

календар събития
членове

Алекс 2002 ЕООД

Фирма "Алекс 2002" ЕООД е член и един от осемте основатели на Сдружение „Клъстер -Уелнес БГ", кооперирани на вертикален принцип. Учредители на Сдружението са иновативни фирми, ръководени от хора, които ценят образованието, отдадени са на общността и работят за колективна визия на съответната индустрия.

ТиЕл Студио

Ние сме творческа компания с много идеи в уеб и графичния дизайн. Ние се опитваме да направим най-добрата симбиоза между нашата гледна точка и желанията на клиентите.

Филипополис тур ООД

Туристическа компания "Филипополис тур " ООД е лицензиран туроператор с № 05396, издаден от Министерство на Икономиката. "Филипополис тур" ООД притежава застрахователен сертификат "Туроператорска отговорност" към застрахователна полица № 13160101500000002 на ЗК "Алианс България"АД. "Филипополис тур" е член на АБТТА (АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ).