категории
Новини
Дата: 18 Август 2014

ПОКАНА ЗА ЧЛЕНСТВО в Сдружение”Клъстер –Уелнес БГ”

 Уважаема госпожо / господине,

 Сдружение „Клъстер-Уелнес БГ” е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, регистрирана на 10.04.2013 г., което представлява интересите на своите членове и на уелнес бранша като цяло. Основателите на сдружението са обединени от идеята за организиране на съвместна маркетингова дейност в областта на уелнес индустрията в страната, стимулиране и организация на съвместна, иновативна и търговска дейност в областта на уелнес и спа бизнеса, създаване на условия за благоприятно развитие и обединяване усилията на бранша за повишаване конкурентноспособността, популяризирането му на национално и международно равнище, внедряване на най-новите в България софтуерни и маркетингови продукти на социалните мрежи в мрежовата икономика и електронния бизнес, повишаване на продуктовото качество на уелнес услугите и преживяванията.

Чрез своята дейност Сдружение «Клъстер-Уелнес БГ» допринася за развитието и утвърждаването на сектора като предлага на членовете:

- ефективен маркетинг на база интегрирана и координирана система на предлагане чрез изграждане на web-портал за уелнес и спа услуги, генериращи и разпространяващи идеи, информация, най-добри практики през клъстера и привнасянето им от други места, т.е. мрежова структура за съвместна дейност между малките и средни предприемачи в уелнес индустрията за създаването и предлагането на стандартизиран туристически здравословен продукт.координира и ръководи съвместните дейности по внедряване на новите продукти

- привлича нови съмишленици и партньори на членовете на Сдружението

- създава среда за общуване и сътрудничество между членовете си, както и с останалите фирми от сектора;

- съдейства за повишаване конкурентноспособността на членовете си;

- организира семинари, обучения и конференции с участието на членовете на сдружението;

- промотира българската уелнес индустрия в чужбина и съдейства на членовете си за установяване на делови контакти с чуждестранни компании.

В тази връзка, имаме удоволствието официално да Ви поканим да се присъедините като пълноправен член на нашето сдружение.

За да станете член на Сдружението, моля:  

 - попълнете и изпратете Молба за членство по зададен образец;

- запознаване с Устава

- Платежно нареждане за годишния членският внос, в размер на 50 лв. по сметка на Сдружение «Клъстер-Уелнес БГ:

 «АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ»АД,

 IBAN  BG51BUIN95611000385908 

Очакваме Вашия отговор и оставаме на разположение за всякакви допълнителни въпроси!

 
С уважение,

Р. Нейчева

Председател на УС

Сдружение «Клъстер-Уелнес БГ»

Дата: 22 Февруари 2019

Ангелкова представи Централизираната туристическа система

Tя ще може да се пълни с данните за всички места за настаняване в България.
Дата: 08 Февруари 2019

Успешно представяне на България на туристическото изложение в Истанбул

Посетителите на изложението са проявили интерес към ски ваканциите и спа туризма у нас
Дата: 30 Януари 2019

ПЛАТФОРМАТА TRIPXV НА ОРФЕЙ КЛУБ УЕЛНЕС АД УЧАСТВА В ПРЕСТИЖЕН КОНКУРС

Орфей Клуб Уелнес АД е сред одобрените участници в националния конкурс на Българската асоциация по информационни технологии БАИТ.
Дата: 01 Декември 2018

„ФИЛИПОПОЛИС ТУР“ ПУСКА НА ПАЗАРА НОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ПАКЕТИ ЗА ПЛОВДИВ

Пловдивският туроператор пуска на пазара алтернативен еднодневен тур „Различният Старинен Пловдив”.
Дата: 19 Април 2018

"Филипополис тур" се включи в XV-то издание на туристическото изложение във Велико Търново

Филипополис тур взе участие за първи път в единствения специализиран форум за този вид туризъм в България.
календар събития
членове

Алекс 2002 ЕООД

Фирма "Алекс 2002" ЕООД е член и един от осемте основатели на Сдружение „Клъстер -Уелнес БГ", кооперирани на вертикален принцип. Учредители на Сдружението са иновативни фирми, ръководени от хора, които ценят образованието, отдадени са на общността и работят за колективна визия на съответната индустрия.

ТиЕл Студио

Ние сме творческа компания с много идеи в уеб и графичния дизайн. Ние се опитваме да направим най-добрата симбиоза между нашата гледна точка и желанията на клиентите.

Филипополис тур ООД

Туристическа компания "Филипополис тур " ООД е лицензиран туроператор с № 05396, издаден от Министерство на Икономиката. "Филипополис тур" ООД притежава застрахователен сертификат "Туроператорска отговорност" към застрахователна полица № 13160101500000002 на ЗК "Алианс България"АД. "Филипополис тур" е член на АБТТА (АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ).