категории
Цели

Основателите на Сдружението са обединени от следните дългосрочни цели:
1. Създаване на условия за благоприятно развитие на уелнес индустрията в Република България, обединяване усилията на бранша за повишаване конкурентноспособността, популяризирането му на национално и международно равнище.
2. Внедряване на най-новите в България софтуерни и маркетингови продукти на социалните мрежи в мрежовата икономика и електронния бизнес на участниците в уелнес бранша.
3. Повишаване на продуктовото качество на уелнес услугите и преживяванията
4. Насърчаване развитието на персонала и увеличаване броя на потребителите на уелнес продукти и услуги чрез интернет.
5. Създаване на ефективен маркетинг на база интегрирана  и координирана система на предлагане.

Основната цел на Сдружение „Клъстер-Уелнес БГ” е „Постигане на конкурентоспособност на българските търговци и производители, участници в Сдружението“, чрез създаване на ефективен маркетинг на база интегрирана и координирана система за предлагане на услугите и продуктите чрез изграждане на web-портал за уелнес бранша, генериращи и разпространяващи идеи, информация, най-добри практики през Клъстера и привнасянето им от други места, т.е. мрежова структура за съвместна дейност между малките и средни предприемачи в уелнес индустрията за създаването и предлагането на стандартизиран туристически здравословен продукт.

Дейности за реализиране на целите:

1. Сдружението организира и провежда семинари и конференции, които имат за цел да популяризират клъстера и уеб-портала, както и новостите в областта на уелнес индустрията и да създадат възможност за прилагане на тези знания чрез информация за работата по повишаване на продуктовото качество и за насърчаване развитието на персонала в сектора за постигне увеличаване броя на потребителите на уелнес продукти и услуги от интернет.

2. Приложение на високи информационни технологии във фирмения бизнес на участниците чрез изграждане на уеб портал за спа и уелнес услуги в България

календар събития
членове

Алекс 2002 ЕООД

Фирма "Алекс 2002" ЕООД е член и един от осемте основатели на Сдружение „Клъстер -Уелнес БГ", кооперирани на вертикален принцип. Учредители на Сдружението са иновативни фирми, ръководени от хора, които ценят образованието, отдадени са на общността и работят за колективна визия на съответната индустрия.

ТиЕл Студио

Ние сме творческа компания с много идеи в уеб и графичния дизайн. Ние се опитваме да направим най-добрата симбиоза между нашата гледна точка и желанията на клиентите.

Филипополис тур ООД

Туристическа компания "Филипополис тур " ООД е лицензиран туроператор с № 05396, издаден от Министерство на Икономиката. "Филипополис тур" ООД притежава застрахователен сертификат "Туроператорска отговорност" към застрахователна полица № 13160101500000002 на ЗК "Алианс България"АД. "Филипополис тур" е член на АБТТА (АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ТУРОПЕРАТОРИ И ТУРИСТИЧЕСКИ АГЕНТИ).